Hieronnan varausehdot

Ajanvaraukset hierontaan tehdään joko puhelimitse tai ajanvarausjärjestelmän kautta. Varaukset ovat sitovia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan oikeat ja ajan tasalla olevat yhteystietonsa varausta tehdessään. Varauksen tehnyt henkilö on vastuussa varauksesta siinäkin tapauksessa, että tekee varauksen toiselle henkilölle.

Asiakkaan tulee peruuttaa tai siirtää tekemänsä varaus viimeistään 24 tuntia ennen varattua ajankohtaa. Jos varausta ei peruta tai siirrettä 24 tuntia ennen varattua aikaa Peto Hieronta ja valmennuspalveluilla on oikeus periä varatun palvelun hinta asiakkaalta. Tämä ehto koskee myös sairastapauksia (ellei asiakas toimita lääkärintodistusta).

Mikäli asiakas jättää saapumatta varaamalleen ajalle, laskutetaan häntä varatun ajan kokonaishinnalla.

Mikäli asiakas ei maksa laskutettua palvelua, siirretään saatava perintätoimiston perittäväksi. Mikäli asiakas saapuu myöhässä, tulee hänen maksaa koko varaamansa aika.